Groei overslag haven Rotterdam vlakt af

vlakt af

Het Havenbedrijf Rotterdam meldt dat in het derde kwartaal van dit jaar 1 procent meer is overgeslagen dan in dezelfde periode van 2018. De groei vlakt af in vergelijking met het eerste halfjaar, toen een plus van 3,4 procent kon worden genoteerd.

Ceo Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam spreekt van ‘een gezonde groei bij containers, een van de strategische speerpunten van het havenbedrijf’. Maar hij laat ook waarschuwende woorden klinken met het oog op de Brexit. “Zorgelijk is dat de relatie tussen grote handelsblokken in de wereld gespannen blijft, evenals de aanhoudende onzekerheid over de invoering van handelstarieven na Brexit.”

Overslag vlakt af

De overslag van containers, waarnaar Castelein verwijst, valt in de eerste negen maanden van dit jaar 3,3 procent (in tonnen) hoger uit dan 2018. In de eerste zes maanden bedroeg de groei nog 4,8 procent. Ook de overslag van ruwe olie is hoger (2,8 procent) dan in de eerste drie kwartalen van 2018. Het havenbedrijf verklaart dit doordat raffinaderijen in Rotterdam en Antwerpen meer zijn gaan produceren, nadat er in de afgelopen jaren in is geïnvesteerd. Ook een ander nat massagoed, LNG, zit in de lift. De overslag hiervan nam in de eerste drie kwartalen met 46 procent toe. De totale overslag van nat massagoed bleef min of meer gelijk aan vorig jaar. Vooral de overslag van stookolie nam af.

Dat energiecentrales meer biomassa bijstoken, valt te zien in de overslagoverzichten. De overslag van biomassa nam met 84 procent toe. Tot en met het derde kwartaal werd 55,9 miljoen ton droog massagoed overgeslagen, 1,4 procent minder dan in 2018. (Foto: Kees Torn)

Zie ook: Uitstekend eerste halfjaar haven Rotterdam