Groei in overslag Antwerpen zet door

Vennootschapsbelasting

Opnieuw heeft het Havenbedrijf van Antwerpen groeicijfers kunnen bekendmaken. Ditmaal viel de overslag over de eerste negen maanden van 2016 hoger uit.

haven-antwerpen

Er is in deze periode 3,3 procent meer overgeslagen. Dat is wel een fractie lager dan de toename over het eerste halfjaar van 2016, toen er een groei van 3,6 procent kon worden genoteerd. Gemeten in TEU nam de overslag van containers met 4,0 procent toen. Ook werd er meer staal overgeslagen (15,3 procent), maar daalde de overslag van droog massagoed sterk (ertsen -17 procent, grind -20 procent). Het aantal zeeschepen dat Antwerpen aandeed, nam toe met 1 procent. Bovendien worden deze steeds groter.