Plasticrecycler

In de haven van Moerdijk zijn in 2019 minder goederen overgeslagen. En misschien belangrijker nog, investeringen bleven uit. Het Havenbedrijf Moerdijk wijt de stilstand aan de stikstofcrisis en de onzekerheid rond de Brexit.

Het afgelopen jaar werden in Moerdijk 16,6 miljoen ton aan goederen overgeslagen. Dat is minder dan in 2018, toen dit ruim 18 miljoen ton bedroeg. De cijfers van de zeevaart bleven stabiel, meldt het havenbedrijf in een persbericht, maar de binnenvaart heeft last van dalende cijfers. De haven ontving het voorbije jaar 2.069 zeeschepen en 10.976 binnenvaartschepen. De containeroverslag bedroeg 596.000 TEU.

Stilstand

Ook in de logistiek en industrie kwam de groei tot stilstand, meldt het havenbedrijf. Directeur Ferdinand van den Oever licht toe: “Ondanks de grote belangstelling voor het haven- en industrieterrein uit binnen- en buitenland, zorgt de kwestie rondom het Programma Aanpak Stikstof en de aanhoudende onzekerheid met betrekking tot de Brexit voor stilstand. Grote investeringen in de industrie en duurzaamheidsprojecten bleven uit, evenals de vestiging van industriële en circulaire nieuwkomers op het terrein. Besluiten rondom logistiek park Moerdijk en nieuwe Shortsea lijnen werden uitgesteld.”

Passende maatregelen

Van den Oever noemt de voortdurende onzekerheid over de stikstofkwestie slecht voor het ondernemers- en vestigingsklimaat in Nederland. “En dus ook voor Moerdijk. Waar we de afgelopen jaren een groeiende lijn zagen in de ontwikkeling van ons haven- en industrieterrein, zijn we het afgelopen jaar stilgevallen. Als de politiek nu niet ingrijpt met passende maatregelen ook voor de industrie, zal 2020 niet anders worden, en zullen we ook onze duurzaamheidsdoelen niet gaan halen.”

Zie ook: Havenbedrijf Moerdijk digitaliseert havenonderhoud