Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur & Milieu) heeft met een viertal havens een Green Deal-overeenkomst gesloten. Hierin wordt afgesproken meer verantwoord met scheepsafval om te gaan.

Schultz

De Green Deal omvat afspraken afspraken over vermindering van de hoeveelheid afval, gescheiden inzameling en recycling en een effectievere handhaving. Deelnemende partijen zijn de Havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam, Zeeland Seaports, Groningen Seaports, Port of Den Helder, Nederlandse Vereniging van Scheepsleveranciers, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Vereniging van Ondernemingen in de Milieudienstverlening tbv de Scheepvaart, Bek & Verburg, Martens Havenontvangstinstallatie Vlissingen, Stichting De Noordzee, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en ministeries van IenM en EZ.