Goedkope vlaggen

Op het station in Utrecht is er te midden van de betonmolens, hekken en bouwketen een alleraardigst initiatief gelanceerd: een zogeheten Bookspot. Het concept is simpel, je levert een boek in en je ruilt het om voor een nieuw boek naar keuze.

Onno de Jong

Door Onno de Jong

De keuze bestaat over het algemeen uit oud papier – een doktersromannetje, een basiscursus WordPerfect 5.1 of een gids voor de belastingaangifte 2009. Soms staat er wel een pareltje in de boekenkasten. Zo vond ik recent het boekje ‘Wie, wat, waar 1959’, een soort van analoge kruising tussen Wikipedia en een jaaroverzicht.

In het boek ook aandacht voor havens en scheepvaart. Allereerst een artikel over de leidende positie die Nederland in 1959 had in de zeesleepvaart (‘Wij nemen zulk een gunstige uitzonderingspositie in dat zeesleeptransporten die door een van de Nederlandse zeesleeprederijen worden verzorgd tegen lagere premies worden verzekerd dan die door maatschappijen van andere landen worden uitgevoerd’).

Het tweede artikel over scheepvaart vond ik vanuit professionele interesse nog interessanter. ‘Goedkope vlaggen in de zeescheepvaart vormen een brandend probleem’. Schepen onder de vlag van Panama, Liberia of Honduras zijn een bedreiging voor de vlaggen van de nette varende naties. Rederijen die schepen uitvlaggen naar dergelijke vlaggenstaten kunnen lagere vrachtprijzen rekenen en zijn minder gebonden aan sociale voorschriften. Om deze effecten te beperken gaan (1959) steeds meer landen over tot het nemen van fiscale maatregelen om de eigen vlag concurrerend te houden.

Recent verscheen het jaarbericht van de Nederlandse redersvereniging KVNR waarin wederom de noodklok werd geluid over de positie van het Nederlandse scheepvaartregister en de zorgelijke afname van het aantal schepen onder Nederlandse vlag. De onderliggende problemen en argumenten lijken niet wezenlijk anders te zijn dan in 1959…

Gelukkig is een mogelijke oplossing al in 1959 aangedragen, ik citeer: “Dat eindpunt zal moeten zijn, dat de scheepvaartlanden met elkaar overeenkomen, dat zij elkaar niet op fiscaal gebied zullen beconcurreren en dat de koopvaardijschepen van landen die zich daar niet aan houden, fiscaal of anderszins zoveel tegenwicht zullen ondervinden, dat het voordeel van de goedkope vlaggen verloren gaat.”

 

Concurreren op belastingklimaat is ook een belangrijke zaak in dat andere grote event dat plaatsheeft rond het verschijnen van de volgende editie van dit magazine. Afhankelijk van onder meer de snelheid van uw postbezorger weet u de uitslag van het Brexit referendum al. Ten tijde van het schrijven van deze column stond de uitslag echter nog allerminst vast. Een van de argumenten voor een Brexit was immers het kunnen concurreren op belastingklimaat maar ook allerhande aanverwante zaken als wetgeving rond beloning en regulering van de financiële sector. Omdat Londen een van de grote scheepvaartcentra in de wereld is, wordt er in de maritieme sector met veel belangstelling naar het referendum uitgekeken. Of het Verenigd Koninkrijk de goedkope vlag van Europa gaat worden is natuurlijk maar de vraag. Maar dat er genoeg is om over te schrijven ook nu het EK zonder Nederland wordt gespeeld, dat is wel zeker!