Bloc en Grontmij hebben een haalbaarheidsstudie verricht naar het benutten van industriële restwarmte uit de Rotterdamse haven door in Zuid-Holland gevestigde glastuinbouw. Hieruit komt naar voren dat er ‘grote mogelijkheden’ liggen.

Industrie

Uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat het aanbod van warmte uit Rotterdam groot genoeg lijkt om in de warmtevraag van de glastuinbouw te voorzien. Een warmte-uitwisseling in de omvang van ongeveer 10 PJ per jaar lijkt haalbaar. Dit is circa tien procent van de totale energiebehoefte van de Nederlandse glastuinbouwsector en zou flink bij kunnen dragen aan de vermindering van het gasverbruik en de CO2-emissie van de sector. Voornaamste knelpunt vooralsnog is de financiering van de infrastructuur.