De bekende kassenbouwer Kubo uit Monster heeft de eer om een twee hectare grote kas neer te zetten in Oman. Deze kas wordt echter niet gebruikt om paprika’s of tomaten te kweken, maar om stoom te produceren. En die stoom is weer nodig om olie te winnen.

De hypothese is voor kenners van de petrochemie bekend: de globale olievoorraad is altijd goed voor ongeveer veertig jaar. De olie raakt niet op, doordat er steeds nieuwe technieken zullen ontstaan om moeilijk winbare hoeveelheden toch te exploiteren. Olie winnen gebeurt voor een deel door de gewilde vloeistof simpelweg omhoog te pompen. Na verloop van tijd is de makkelijk te winnen olie op en bevindt zich in het olieveld nog een aanzienlijke hoeveelheid olie die veel stroperiger is en vaak vastgekoekt zit aan sediment. Met een gewone pomp is deze olie niet meer te winnen, maar door stoom in het olieveld te injecteren, weekt de olie los van het sediment en wordt de vloeistof minder stroperig. De olie wordt vervolgens, samen met de stoom, middels een hogerendementspomp opgepompt en bovengronds gescheiden van het water. Op deze manier begon men vorig jaar op ons eigen olieveld bij Schoonebeek, dat sinds 1996 niet meer werd gebruikt, opnieuw met het winnen van olie. Met behulp van bovenstaande techniek kan er tot het jaar 2035 olie gewonnen worden en zal de uiteindelijk productie zo’n honderd tot honderdtwintig miljoen vaten ruwe olie bedragen.