“Wij zijn niet het grootste engineeringbureau”, zegt Theo Wigger, directeur van VIRO, “maar wel een met het breedste scala aan competenties.” Daarmee doelt hij niet alleen op de uiteenlopende markten die bediend worden, maar ook op het brede denken, dat aan het vak altijd eigen is geweest.

VIRO houdt zich in verschillende marktsegmenten bezig met algemene en fijnmechanische machinebouw en productontwikkeling. Maar ook met industriële projecten, met name in de petrochemie, food– en papierindustrie. Verder worden er gereedschappen ontwikkeld voor zowel het plaatwerk alsook voor de kunststofdelen voor auto’s in de automotive industry.