Gezamenlijke Brandweer

De Gezamenlijke Brandweer is een wervingscampagne begonnen die meer financiële steun van het bedrijfsleven moet opleveren. Die lijkt te slagen.

De voorbije jaren zijn de financiële bijdragen van bedrijven aan de Gezamenlijke Brandweer (GB) teruggelopen. Dit komt doordat het aantal bedrijven is afgenomen, dat hiertoe wettelijk verplicht wordt gesteld. Tijdens het jaarlijkse nieuwjaarsdiner van Deltalinqs in januari liet voorzitter Steven Lak hierover een waarschuwing klinken.

Gezamenlijke Brandweer

Daarom startte de GB, in samenwerking met burgemeester Ahmed Aboutaleb, een wervingscampagne. Bij verschillende bedrijven werden bijeenkomsten georganiseerd. “Daarbij kijken we naar de bedrijven die net niet verplicht zijn om een brandweer in de buurt te hebben”, zegt directeur Jan Waals van de GB in het AD.

2,5 miljoen euro

Waals laat in de krant weten dat de campagne succesvol lijkt te zijn. Ongeveer honderd bedrijven hebben een aanbod gekregen om tegen een lager tarief gebruik te kunnen maken van de diensten van de brandweer. De verwachting is dat de actie 2,5 miljoen euro oplevert. De GB heeft nu een jaarbudget van 26 miljoen euro. Waals: “Ze zeggen allemaal dat ze de Gezamenlijke Brandweer willen behouden en dat ze meedoen, als de andere bedrijven ook meedoen.” 

Trappelen

Binnen twee jaar zouden de financiën van de GB zo weer op orde moeten zijn. Mochten bedrijven toch niet staan te trappelen om vrijwillig lid te worden, dan heeft Waals nog een stuk achter de deur: verplicht lid worden. “Dat is een route die we liever niet gaan. Dat lijkt gezien de animo ook niet nodig. (…) Uiteindelijk is het in ieders voordeel een brandweer met slagkracht te hebben.”

Zie ook: Glasgranulaat, alternatief voor blusschuim?