Er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van de aanleg en exploitatie van een stroomkabel naar Duitsland. Klesch Metals, ESD-SiC en Groningen Seaports hebben hiertoe een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Chemiepark

Aanleiding voor het onderzoek is het verschil in elektriciteitsprijs tussen Nederland en Duitsland, iets wat voorlopig nog zal blijven bestaan. De aanleg van een stroomkabel tussen het schakelstation van Aldel en dat nabij Emden zou het vestigingsklimaat van het chemie- en metaalcluster in Delfzijl ‘aanzienlijk verbeteren’. Meerdere bedrijven hebben aangegeven directe toegang tot de Duitse energiemarkt te willen. Het onderzoek zal voor 30 juni a.s. zijn afgerond.