De havenbedrijven van Gent en Zeeland Seaports hebben de handen ineen geslagen. Beide vervangen hun eigen verschillende havenmanagementsystemen door één gezamenlijk systeem.

Wanneer een schip de haven van Gent, Terneuzen of Vlissingen aandoet, dient dit zich elektronisch aan te melden via de digitale haveninformatiesystemen van Gent en Zeeland Seaports. Wanneer schepen in beide havens komen, moeten deze gegevens twee keer worden doorgegeven. Niet efficiënt, vinden de twee havenbedrijven die daarom voor één gezamenlijk systeem kiezen. Met de invoering hiervan wordt bovendien een stap gezet om de begeleiding van het scheepvaartverkeer af te stemmen op de nieuwe grote zeesluis in Terneuzen.