Medewerkers

Op 1 januari 2020 wordt de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. Met deze wet wil het kabinet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen door de kloof tussen flexarbeid en vaste contracten te verminderen. Ook moet de nieuwe wet het voor werkgevers iets eenvoudiger maken om werknemers te ontslaan door de invoering van een extra ontslaggrond. 

Jurist Gus Abeln van kantoor Abeln in Rotterdam merkt dat er ook bij bedrijven in de Rotterdamse haven veel vragen zijn over de nieuwe ontslagwet. “Werkgevers vragen zich bijvoorbeeld af of ze ontslagprocedures moeten uitstellen tot volgend jaar en of ze iemand met een onvolledig disfunctioneringsdossier kunnen ontslaan”. De rechter kan een arbeidsovereenkomst nu pas ontbinden als aan alle wettelijke voorwaarden volledig is voldaan. De nieuwe wet biedt volgens Abeln meer mogelijkheden door een nieuwe ontslaggrond. Straks kan de rechter de arbeidsovereenkomst ook beëindigen als twee of meer ontslaggronden gedeeltelijk zijn vervuld. “Stel, een werknemer functioneert niet en de verstandhouding tussen partijen is verstoord maar de werkgever kan niet alle voorwaarden onderbouwen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen wegens disfunctioneren of een verstoorde relatie. Na 1 januari 2020 kan de werknemer in zo’n geval toch worden ontslagen als van werkgever niet kan worden gevergd om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren”.

Lagere vergoeding

Verder wordt de berekening van de transitievergoeding op een aantal punten gewijzigd. Abeln vertelt hierover: “De werknemer krijgt vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst recht op de transitievergoeding en de vergoeding zal gemiddeld lager uitvallen. Het kan daarom verstandig zijn om een werknemer pas na 1 januari 2020 te ontslaan”.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Volgens Abeln krijgt de werkgever weer wat meer ruimte om tijdelijke contracten aan te gaan door aanpassing van de zogenaamde ketenregeling. “Een keten van drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mag weer maximaal drie jaar duren”. Verder wordt de positie van de oproepkracht en payrollwerknemer verstevigd. “De werkgever moet een oproepkracht bijvoorbeeld na twaalf maanden een vaste arbeidsomvang aanbieden die gelijk is aan het gemiddeld aantal gewerkte uren in de voorgaande twaalf maanden”, vertelt Abeln.

WW-premie

Tot slot wijst Gus Abeln erop dat de nieuwe wet het systeem van premieheffing voor de WW wijzigt. “Werkgevers gaan een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract. Voor alle flexibele dienstverbanden moet de hoge WW premie worden betaald.” 

Kennissessie 

Abeln houdt op dinsdag 26 november a.s. een kennissessie over de nieuwe WAB. Abeln: “De gevolgen van de WAB worden aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht. De kennissessie is interactief en er is voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen. Na deze bijeenkomst ben je volledig op de hoogte van de wijzigingen van de WAB en weet je wat de impact is op je organisatie.”

Zie ook: Een goed mislukt verbetertraject blijft moeilijk