Onderwatergraafmachine

Van Oord heeft voor het eerst de Deep Dig-It ingezet, bij het plaatsen van een zeekabel vijf meter onder de bodem van de Maasmond. De op afstand bestuurbare onderwatergraafmachine werkte naar behoren.

Het Havenbedrijf Rotterdam had hiervoor op 31 augustus jl. het vaarverkeer gestremd in de 830 meter brede Maasgeul. Die is bestemd voor schepen die dieper steken dan 14,30 meter. Het havenbedrijf nam de maatregel direct nadat de Pioneering Spirit in Rotterdam was aangekomen. Het plaatsen van de zeekabel door de Deep Dig-It bleek een succes, aldus het havenbedrijf.

Onderwatergraafmachine

De Deep Dig-It is een 125.000 kilo zware machine van 17 meter lang, 8 meter hoog en 11 meter breed. De machine beschikt over een vermogen vergelijkbaar met twee Leopard-tanks en is in staat offshore kabels vijf meter onder de zeebodem in te graven. Dankzij zijn vermogen van 2.500 pk kan de onderwatergraafmachine dit ook in zeer harde grond doen.

42 kilometer

De zeekabel die werd geplaatst is van ‘Net op zee Hollandse Kust’ van Tennet. Dit is een netwerk dat de windturbines en platforms op zee verbindt met een transformatorstation op land. De bouw van de offshore delen van dit net is op 31 augustus jl. van start gegaan. De komende weken wordt de rest van het tracé aangelegd. Het gaat daarbij om ongeveer 42 kilometer zeekabel. (Foto: Kees Torn)

Zie ook: Laatste test Deep Dig-It Van Oord