Geloof in hernieuwde doorstart afvalsmelter

Ondernemer Martin Ooms heeft er vertrouwen in dat de fabriek van afvalsmelter Ensartech in Delfzijl opnieuw kan worden doorgestart. Hij zegt dat Ensartech ‘even door de branding heen moet komen’.

Ooms doet zijn uitspraken zondag in het Financieele Dagblad. De in 2012 gebouwde fabriek kan giftig industrieel afval omsmelten. De plant ging al snel failliet door technische gebreken. Deze konden niet worden gerepareerd omdat er nog geen omzet binnenkwam. De kosten hiervan bedroegen 1,5 miljoen euro. Een subsidie van 1,7 miljoen euro van de provincie Groningen werd in 2015 ingetrokken omdat volgens gedeputeerde Patrick Brouns niet werd voldaan aan de voorwaarden: duidelijkheid over de juridische constructie en het volledig regelen van de overige financiering. Nu hoopt Ooms met een groep investeerders de fabriek te kopen. Lukt dit, dan is ongeveer driekwart jaar nodig de installatie op te knappen en de fouten eruit te halen. “Het zijn aanloopverliezen. Daarna is Ensartech weer cashflow positief”, aldus Ooms.