Geld voor duurzame energie in afgelegen gebieden

De financieringsaanvraag voor het project LOGIC (afkorting voor Low carbon Off Grid Communities) is definitief goedgekeurd. Het transnationale project LOGIC is gericht op het beschikbaar stellen van betaalbare, duurzame energie voor afgelegen gebieden in de wereld.

Door de ontwikkeling van uiteenlopende technieken wordt er bijgedragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Met het goedkeuren van de aanvraag financiert Europa 60 procent van het 4,1 miljoen euro kostende project.

In totaal werken negen partners uit diverse Noordwest-Europese landen in drie pilots samen aan de ontwikkeling, de demonstratie en de implementatie van een duurzame energiemix. Een van de pilots zal op Texel plaats vinden. Het eiland is één van de locaties waar deze stroomvoorziening in de praktijk zal worden getest en toegepast.

In het Off Grid Test Centre (OGTC) in Den Oever wordt onderzoek uitgevoerd en verschillende duurzame energietechnologiën, zoals wind, zon en getijden in wisselende samenstellingen getest. Doel is te komen tot betrouwbare hybride systemen voor duurzame energieopwekking.