ExxonMobil

Het olieverbruik in Nederland is sinds het begin van de crisis met tien procent gedaald. De vraag is zowel bij bedrijven als ook deels bij particulieren verminderd, zegt energiedeskundige Aad Correljé van de TU Delft.

Doordat de VS meer olie is gaan produceren, is er een overschot aan olie in de markt. Correljé zegt tegen de NOS te verwachten dat een aantal raffinaderijen in Noordwest-Europa moet gaan sluiten, maar niet in Rotterdam. “Hier staan geavanceerde raffinaderijen, die goede hoeveelheden producten uit ruwe olie kunnen halen, in de juiste verhoudingen. Ook is het systeem flink verknoopt. Niet alleen kunnen raffinaderijen onderling halffabricaten en producten uitwisselen, er zijn opslagmogelijkheden in Rotterdam en daarnaast is er een sterke koppeling met de grote chemische industrie, die een belangrijke afnemer is van olie en halffabricaten.”