Bij nog meer risicobedrijven dan Odfjell zouden vernietigende rapporten onder tafel zijn verdwenen, schrijft De Telegraaf, die daarmee nog wat olie op het vuur van de publieke opinie gooit.

In de augustus-editie van publiceert Europoort Kringen de werkelijke cijfers. Inderdaad werden er in 2011 bij 60% van de geïnspecteerde bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken overtredingen geconstateerd, maar die waren voornamelijk van weinig ernstige aard. Bovendien blijken alle geconstateerde feiten binnen korte tijd na de inspectie te worden hersteld of opgelost. Slechts een zeer kleine fractie laat het op een tweede constatering aankomen. Wel duidelijk is dat veel van de overtredingen verband houden met niet up-to-date onderhoud. Wel ruimte voor verbetering, maar geen reden voor paniek.