‘Geen oneerlijke concurrentie haven Rotterdam’

De komst van SIF Group en Verbrugge naar de haven van Rotterdam doet in Zeeland het nodige stof opwaaien. Ook Zeeland Seaports was in de race om de twee offshore partijen binnen te halen.

Offshore terminal Maasvlakte 2

Eind juni maakten SIF Group en Verbrugge – een van oorsprong Zeeuws bedrijf – bekend zich op de Tweede Maasvlakte te gaan vestigen. Volgens het Zeeuwse dagelijkse provinciebestuur was het bod van Rotterdam zó aantrekkelijk, dat er sprake zou zijn van ‘oneerlijke concurrentie’. Want in Rotterdam hoeft er alleen huur te worden betaald, en geen erfpacht en havengeldgaranties, zoals in Zeeland. In de Provinciale Zeeuwse Courant reageert het Havenbedrijf Rotterdam hierop. Het stelt dat er weinig verschil is tussen erfpacht en ‘marktconforme huur’. Er wordt gewoon havengeld betaald. “Dat is iets anders dan havengeldgaranties. Natuurlijk schatten we in hoeveel schepen er jaarlijks zullen aanlopen, maar vragen geen garanties dat ze ook komen”, aldus een woordvoerder.