Transporteurs van gevaarlijke stoffen

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Verkeer en Waterstaat) maakt geen extra nadeelcompensatie vrij voor transporteurs van gevaarlijke stoffen, die moeten omrijden vanwege werkzaamheden aan zowel de Wantijbrug als de Botlekbrug.

Dit heeft de minister deze week laten weten in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Remco Dijkstra (VVD). Eigenlijk hadden de werkzaamheden aan beide bruggen vanaf begin maart niet gelijktijdig moeten plaatsvinden. Die aan de Wantijbrug had eerder moeten beginnen, maar door fouten in het voortraject liepen deze werkzaamheden vertraging op.

Transporteurs van gevaarlijke stoffen

Hierdoor zijn zowel de Botlekbrug als de Wantijbrug afgesloten, waardoor transporteurs van gevaarlijke stoffen tientallen kilometers moesten omrijden. Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) sprak van ‘prutswerk’ en noemde het onbegrijpelijk dat de samenhang tussen deze twee verkeersaders uit het oog was verloren. Ook laakte TLN de communicatie hierover vanuit Rijkswaterstaat. De brancheorganisatie werd alleen via een digitale flyer hierover geïnformeerd.

Geen contact

Over dit laatste trekt minister Van Nieuwenhuizen het boetekleed aan. “Op bestuurlijk niveau is er geen contact geweest met TLN. Dat had wel gemoeten. Rijkswaterstaat zal daarom frequenter contact onderhouden op bestuurlijk niveau en binnenkort met TLN bespreken, hoe de informatievoorziening in dit soort situaties over en weer verbeterd kan worden.” 

Geen sprake

Op extra compensatie hoeven getroffen transporteurs niet te rekenen, maakt Van Nieuwenhuizen duidelijk. “Getroffen bedrijven kunnen een beroep doen op de schade- en nadeelcompensatieregeling van Rijkswaterstaat. Er moet echter sprake zijn van aanzienlijke omzetschade om hiervoor in aanmerking te komen. De verwachting is dat hiervan in deze situatie geen sprake zal zijn.”

Zie ook: Afgesloten bruggen dwingen transporteurs tot omrijden