Groene waterstof
(English translation ->)

GE Renewable Energy heeft de windturbine Haliade-X weten te verbeteren. Het vermogen van het prototype is met 4 procent verhoogd van 12 naar 13 megawatt.

In november vorig jaar werd de testversie van de Haliade-X in de haven van Rotterdam in gebruik genomen. Het is een reusachtige offshore windturbine, met rotorbladen van 107 meter lang, een rotordiameter van 220 meter en een vermogen van 12 megawatt. 

Wereldrecord Haliade-X

De tests met deze installatie verlopen volgens GE naar behoren. Recent heeft DNV GL hiervoor een voorlopige typecertificatie afgegeven. In januari dit jaar boekte GE een wereldrecord. Nog niet eerder wist een windturbine op één dag 288 MWh aan energie op te wekken.

Serie tests

Inmiddels is GE erin geslaagd het vermogen van de windturbine Haliade-X te vergroten naar 13 megawatt. Hierdoor kan dit prototype jaarlijks 4 procent meer elektriciteit opwekken dan de 12 MW-testversie. De afmetingen van de vernieuwde windturbine zijn gelijk gebleven. De komende maanden onderwerpt de producent het verbeterde model aan een serie tests. Ook wil GE de typecertificaten hiervoor verkrijgen.

193 exemplaren

Een afnemer voor de Haliade-X 13 MW is al gevonden. Dogger Bank Wind Farm heeft 193 exemplaren besteld voor het gelijknamige offshore windpark, dat in 2023 wordt gebouwd. Ook hebben een aantal andere windparkbouwers GE gekozen als preferred supplier.

Zie ook: GE en Sif bouwen krachtige windturbine


English translation:

GE increases Haliade-X power by 4 percent

GE Renewable Energy has improved the Haliade-X wind turbine. The power of the prototype has been increased by 4 per cent from 12 to 13 megawatts.

In November last year, the port of Rotterdam took the test version of the Haliade-X into use. It is a gigantic wind turbine, with rotor blades of 107 meters long, a rotor diameter of 220 meters and an output of 12 megawatts.

World record Haliade-X

Tests with this installation are going according to GE. Recently DNV GL has issued a provisional type certification for this. A world record was set in January this year. Never before has a wind turbine been able to generate 288 MWh of energy in a single day.

Tests

In the meantime, GE has succeeded in increasing the capacity of the wind turbine to 13 megawatts. As a result, this prototype can generate 4 per cent more electricity annually than the 12 MW trial version. The dimensions of the renewed wind turbine have remained the same. In the coming months, the renewed model will be subjected to a series of tests. GE also wants to obtain the type certificates for this.

93 units

A customer for the Haliade-X 13 MW has already been found. Dogger Bank Wind Farm has ordered 193 units for the offshore wind farm of the same name, which will be built in 2023. Several other wind farm builders have also chosen GE as the preferred supplier.