Verzoek om inzage in persoonlijke data

(… uit Wikipedia…)

De Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die gaat over de ‘bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van Europese staatsburgers en betreffende het vrije verkeer van die gegevens’. Deze nieuwe verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van Europese staatsburgers, onafhankelijk of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten. In het Engels heet de AVG General Data Protection Regulation (GDPR)…

Hieronder kunt u een overzicht aanvragen van de gegevens die Europoort Kringen van u bewaart.