In Veendam heeft Gasunie zijn nieuwe aardgasopslaginstallatie Zuidwending geopend. De cavernes bevinden zich diep onder de grond in een zoutlaag.

Zoutcavernes maken snelle injectie en levering van gas mogelijk. Door het toepassen van twee putten per caverne en het ontwerp van de bovengrondse installatie kan binnen dertig minuten worden omgeschakeld van maximaal innemen naar maximaal uitzenden. Met de nieuwe installatie zegt Gasunie klaar te zijn om ‘op volle sterkte’ in te spelen op de toenemende vraag naar flexibiliteit in de energievoorziening. Ook biedt Zuidwending kansen voor de handel in energie.