warmteleiding

Eneco heeft de ontwikkeling van de warmteleiding ‘Leiden door het Midden’ overgedragen aan Gasunie. Dat gaat het warmtenet door Zuid-Holland verder aanleggen.

‘Leiden door het Midden’ is een warmteleiding die vanuit de haven van Rotterdam naar Den Haag loopt. Bij Delft komt er een aftakking die naar afnemers in de glastuinbouw komt. De leidingen van het warmtenet zijn gevuld met warm water, die naar centrale locaties lopen waar warmtebedrijven de warmte kunnen afnemen en aan hun klanten kunnen leveren. De capaciteit van ‘Leiden door het Midden’ bedraagt 250 MW. Dit is volgens het Havenbedrijf Rotterdam, Eneco en Gasunie ‘ruimschoots voldoende’ om de regio Westland en het gebied rond Den Haag van warmte te kunnen voorzien.

Regie overdragen

Eneco was de initiatiefnemer van dit project, maar draagt de regie nu over aan Gasunie. Samen met het Havenbedrijf Rotterdam gaat het verder werken aan de aanleg van deze ‘hoofdinfrastructuur’. Gasunie zal de rol van onafhankelijk warmtetransportbeheerder gaan invullen. Eneco gaat de warmte in de regio Den Haag leveren aan huishoudens en bedrijven.

Investering warmteleiding

Volgend jaar zal een definitief besluit worden genomen voor de bouw van dit warmtenet. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat liet in een Kamerbrief weten de aanleg van dit ‘regionaal warmtetransportnet’ verstandig te vinden. Hij kondigde een ‘actieve betrokkenheid van het Rijk’ aan. Die komt neer op een ondersteuning van 15 miljoen euro dit jaar, en 75 miljoen euro in de tien jaren die daarop volgen.

‘Infrastructurele kunde’

Ulco Vermeulen, directeur participations & business development bij Gasunie, zegt warmtenetten als een onmisbare component in de duurzame energiemix van 2050 te zien. “In Zuid-Holland kan op deze manier op relatief korte termijn CO2-emissie worden gereduceerd. De aanwijzing als onafhankelijk transportnetbeheerder sluit aan bij het publieke belang om met onze infrastructurele kunde en ervaring bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen.”

Zie ook: Weg naar warmte-uitwisseling nog vol obstakels