Waterstofprojecten

Op een boorplatform voor de kust van Scheveningen wordt een groenewaterstofproef gehouden. De initiatiefnemers TNO en Nexstep verwelkomen Gasunie als nieuwe partner.

Dertien kilometer voor de kust van Scheveningen ligt het platform Q13a van Neptune Energy. Op dit gas producerende boorplatform vindt de groenewaterstofproef PosHYdon plaats, een initiatief van Nexstep en TNO. Ook twee eigenaren van gastransportleidingen op de Noordzee – NOGAT en Noordgastransport – hebben zich aan de pilot verbonden.

Groenewaterstofproef

Op het platform wordt zeewater omgezet in gedemineraliseerd water, wat vervolgens met behulp van elektrolyse wordt omgezet in waterstof. Hierbij wordt windenergie gebruikt om de groene waterstof te maken. Het doel van de pilot is om ervaring op te doen met de integratie van werkende energiesystemen op zee en het maken van waterstof in een offshore omgeving. Er wordt bekeken wat de invloed van offshore condities op de elektrolyser zijn.

Verbonden

“Wij zijn zeer verheugd met Gasunie als partner”, zegt managing director Lex de Groot van Neptune Energy in Nederland. “Gasunie is al heel intensief bezig om tempo te maken met de energietransitie, bijvoorbeeld met diverse waterstofpilots op land. Daarnaast hebben zij al de nodige kennis over en ervaring met elektrolyse in huis. Met Gasunie aan boord worden deze twee werelden onshore en offshore dus letterlijk qua infrastructuur met elkaar verbonden.”

Mooi bij elkaar

Volgens ceo Han Fennema van Gasunie heeft Nederland ‘een toppositie’ om de omslag naar een waterstofeconomie te leiden. “We hebben de Noordzee voor de productie van wind en gas, de havens als logistieke hubs, de industrieclusters die de overstap willen maken naar groene moleculen én een uitstekende infrastructuur voor transport en opslag. Dit komt in Nederland mooi bij elkaar. Als wij onze klimaatambities willen waarmaken, dan moeten wij tijdig beschikken over een grootschalige waterstofinfrastructuur. Dit pilotproject kan een belangrijke stap in de goede richting zijn.”

Zie ook: Voorbereidingen voor test offshore elektrolyser