garanties van oorsprong

Air Products is een proef gestart waarbij uit windstroom gemaakte waterstof garanties van oorsprong krijgt. Het gaat om waterstof die door Nouryon in Rotterdam wordt geproduceerd.

Bij de chlorakali-elektrolysefabriek van Nouryon in Rotterdam wordt duurzame elektriciteit gebruikt voor de productie van waterstof. Meer specifiek gaat het om windstroom afkomstig van de recent opgeleverde windparken Krammer en Bouwdokken.

Waterstoftankstations

Air Products werkt de waterstof op en biedt deze vervolgens via de bestaande waterstofpijpleiding aan klanten aan. Twee bestaande klanten ontvangen de garanties van oorsprong van de waterstof. Dit zijn H2 Mobility Deutschland, een exploitant van waterstoftankstations in Duitsland, en Transport for London, een openbaarvervoerbedrijf dat waterstofbussen heeft rijden.

Garanties van oorsprong

De pilot is onderdeel van een Europees programma, CertifHy genaamd, en loopt tot medio dit jaar. Marcel Galjee, energiedirecteur bij Nouryon, ziet voor de gecertificeerde waterstof een belangrijke rol weggelegd in vervoer en transport. “Daarnaast is CertifHy essentieel voor de transitie naar een duurzame chemische industrie, waar waterstof op grote schaal als een grondstof wordt gebruikt. Deze EU-certificering is een belangrijke eerste stap om de markt voor groene waterstof verder te ontwikkelen en stelt de industrie bovendien in staat om een leidende rol bij deze transitie te spelen.”

Kosteneffectieve manier

Kurt Lefevre, vice-president Northern Continent bij Air Products, noemt de samenwerking met Nouryon ‘een innovatief voorbeeld van wat we kunnen bereiken daar waar de omstandigheden dit toelaten’. “We zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om operationele efficiency te bereiken en te helpen bij de realisering van de doelstellingen van de Europese Unie voor de reductie van koolstofdioxide op een kosteneffectieve manier. Een Europees systeem voor het afgeven van garanties van oorsprong voor duurzame waterstof zal deze doelstellingen zeker ondersteunen.”

Zie ook: Ceo Air Products in ‘waterstofraad’