Fusiegesprekken Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent

Het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports zijn in gesprek over een mogelijke fusie. Tijdens de Nederlands-Vlaamse top in Gent is deze week een intentieverklaring ondertekend.

zeeland-seaports

Vervolgens zal een studie gaan plaatsvinden, waarna in april de knoop wordt doorgehakt of het tot een fusie komt of niet. Geluiden over een fusie tussen beide havens zijn er al langer. Zowel Zeeland Seaports als het Havenbedrijf Gent hebben het belang van samenwerking tussen de twee havenbedrijven altijd al benadrukt. De havenbedrijven gebruiken al één informatiesysteem voor hun klanten en investeren gezamenlijk in de nieuwe sluis bij Terneuzen. (Foto: Danny Cornelissen)