‘Friendly hack’-slachtoffers gezocht

Security Delta

Een consortium van kennisinstellingen, brancheorganisaties en bedrijven brengt de kwetsbaarheden van de logistieke sector in kaart op het gebied van cyberveiligheid. Het zoekt mkb-bedrijven die mee willen werken aan een ‘friendly hack’.

Het Havenbedrijf Rotterdam, SmartPort, TNO, Transport en Logistiek Nederland, Cargonaut, REQON Security en Air Cargo Netherlands zijn de leden van het consortium dat deze scan uitvoert. Het doel van het project is tweeërlei, leggen deze partijen in een gezamenlijk persbericht uit. Het moet bij logistieke bedrijven zowel het bewustzijn omtrent cyberveiligheid verhogen als handvatten bieden om de cybersecurity te verbeteren.

Geen onbekend fenomeen

Cybercriminaliteit en hacks zijn in de logistieke sector bepaald geen onbekend fenomeen, aldus het consortium. Meer dan 40 procent van de logistieke bedrijven heeft hier al mee te maken gehad.

‘Friendly hack’

Het consortium zoekt twaalf logistieke mkb-bedrijven die mee willen werken aan een ethische of ‘friendly hack’. Zij betalen hiervoor een kleine vergoeding, waarvoor zij ‘een indruk van de huidige status van hun beveiliging tegen cybercrime’ terugkrijgen. Daarnaast zullen bedrijven in de logistieke keten dit voorjaar door hun branchevereniging met een enquête worden benaderd. Voor bedrijven in de Rotterdamse haven is dit een opvolging van een eerdere vragenlijst van juni 2018.

Naar verwachting zullen de resultaten van de scan begin volgend jaar bekend zijn. Het project wordt mede gefinancierd uit de toeslag voor TKI’s van het ministerie van Economische Zaken.

Zie ook: Cyberveiligheidsoefening haven in WPC Rotterdam