De bewoners van Foxhol stellen dat de geplande biovergister in het dorp niet agrarisch maar industrieel van aard. Zij bestrijden dat zij zich door emoties laten leiden maar zeggen zich op feiten te baseren.

Vergister

NPG Groningen – een samenwerking tussen NPG Energy en HLS Green Energy – wil in Foxhol een biovergister bouwen. De plannen hebben geleid tot de nodige protesten van dorpsbewoners. “Ik ben totaal niet tegen co-vergisting” stelt Harry Groen van de Werkgroep Dorpsbeheer Foxhol tegenover Binnenlands Bestuur. “Maar wel als het om deze omvang gaat: de grootste van Europa.” Volgens gegevens van kenniscentrum InfoMil, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, valt de vergister niet in de categorie ‘agrarisch’ maar ‘industrieel’. “Dat betekent dat de vergister meer dan 100 ton per dag verwerkt en ook op 1.000 meter afstand moet komen te staan van het dorp. Nu is dat 100 tot 150 meter. Deze vergister zou 1.000 ton per dag verwerken.”