Fors lagere zwaveldioxide-uitstoot in haven

De lucht in het westelijk havengebied bevat twintig procent minder zwaveldioxide dan in 2014. Dit blijkt uit onderzoek van de DCMR Milieudienst Rotterdam.

Scheepvaart haven

Sinds het begin van dit jaar is de SECA (Sulphur Emission Control Area)-wetgeving aangescherpt. Het maximale zwavelgehalte in brandstof van zeeschepen in het Noordzeegebied is verlaagd van één naar 0,1 procent. Volgens het Havenbedrijf Rotterdam is de verminderde hoeveelheid zwaveldioxide in de lucht te danken aan de schonere brandstof die de scheepvaart moet gebruiken. Sinds 2007 was de zwaveluitstoot door schepen al stapsgewijs verlaagd.