Fors lagere kosten bij gecoördineerd ontmantelen olieplatforms

Foto Statoil

Wanneer het ontmantelen van oude platforms en putten op de Noordzee op gecoördineerde wijze gebeurt, vallen de kosten veel lager uit. Directeur Jan Willen van Hoogstraten van Energiebeheer Nederland (EBN) acht een besparing van dertig procent reëel.

Foto Statoil
Foto Statoil

“Oliemaatschappijen en EBN hebben 6,7 miljard euro gereserveerd om de ontmanteling van 155 platforms en 1.200 putten op de Noordzee te kunnen betalen”, zegt Van Hoogstraten in het Fincancieele Dagblad. “Daarmee willen we een Nationaal Platform Ontmanteling en Hergebruik opzetten. Een soort secretariaat voor deze activiteit.” Hij meent dat het regiematig ontmantelen van de platforms ervoor zal zorgen dat de kennis wordt behouden en gedeeld. “Ontmanteling wordt steeds duurder. Daar moet een trendbreuk in komen. Dat kan door nieuwe technologie en door samenwerking. Bijvoorbeeld door te clusteren. Dat putten en platforms niet meer individueel worden opgeruimd, maar in campagne. Als we dat met elkaar goed doen, kan de ontmanteling zo’n dertig procent goedkoper dan de huidige ramingen. Dat scheelt ruim twee miljard euro.”