Data Safehouse
Foto: Danny Cornelissen

Industriële bedrijven zijn zich de laatste decennia steeds meer gaan richten op hun core business.

Maar energie-efficiency en CO2-reductie zijn complex, terwijl de kennis over energie is weggezakt, zegt René de Schutter, voorzitter van FedEC en werkzaam voor Bilfinger Tebodin. Volgens hem vallen met bestaande technieken al grote energiebesparingen – en CO2-reducties – te realiseren. Lees het interview met hem in de november-editie van Europoort Kringen. Geen abonnee? Klik dan hier om een (eventueel online) abonnement (slechts 29,- p.j.) te nemen! (Foto: Danny Cornelissen)