De Vereniging FME-CWM kan zich vinden in het sociaal akkoord dat vorige week door werkgevers, vakbonden en het kabinet is gesloten. Dit laat voorzitter Ineke Dezentjé Hamming weten.

“De langjarige afspraken die op een breed terrein van arbeidsmarkt en sociale zekerheid zijn gemaakt, vormen een belangrijke stap op weg naar economisch herstel”, aldus Dezentjé Hamming.

Innoveren

De ondernemersorganisatie voor de technologische industrie vindt dat er sprake is van een evenwichtig pakket. “We moeten ons uit de crisis innoveren om te zorgen dat we de beste exportproducten hebben en ook over vijf jaar fabrieken en laboratoria in Nederland hebben voor hoogwaardige werkgelegenheid en groei van onze economie”, zegt Dezentjé Hamming. Wel erkent ze dat het inperken van de verlenging van tijdelijke contracten zich moeilijk verhoudt met de behoefte van de industrie om mee te bewegen met de sterk wisselende productievraag en internationale dynamiek. “Dat is een kwestie van geven en nemen”, vindt de voorzitter.