De omstandigheden in de haven veranderen in een toenemend tempo. De klanten en marktomstandigheden stellen steeds nieuwe functionele eisen aan de haveninstallaties. Daardoor zal hun levensduur afnemen, tenzij we ze vanaf het ontwerp al flexibiliseren, dat wil zeggen, geschikt maken voor gewijzigd gebruik in de toekomst. Naar dit thema deed havenprofessor Tiedo Vellinga, in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam een onderzoek. Voorwerp van het onderzoek is de Tweede Maasvlakte. Daarin is een binnenmeer dat later gedempt zal worden om plaats te maken voor nieuwe bedrijven. Meteen een mooie gelegenheid om een al ouder flexibel concept weer in het licht te stellen: Containerland.