Plasticrecycler

Het uit veertien deelnemers bestaande pyrolysecluster in Zuid-Nederland ontvangt financiële steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Deze steun is in het kader van het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OP Zuid). Het Havenschap Moerdijk ontving – als aanvrager – de beschikking.

Commercieel manager Manon Baartmans van het havenschap is blij met deze financiële steun, omdat deze het mogelijk maakt om de duurzaamheidambities meer uit te bouwen. Ook heeft dit besluit positieve gevolgen voor de bedrijvigheid in het gebied.

Wat dat laatste betreft: door het proces pyrolyse krijgen weggooipallets, gebruikte plastic folie, maar ook walnootschillen, rioolslib en andere niet-recyclebare stromen, alsnog een tweede leven.

Pyrolyse is een thermisch kraakproces waarbij biomassa, kunststof of afval wordt ontleed door hoge verhitting zonder de aanwezigheid van zuurstof. Daardoor ontstaan bij pyrolyse in principe drie producten: gas, olie en een cokesachtig residu. Deze stoffen kunnen weer dienen als brandstof of grondstof voor een nieuw product. Ook metalen kunnen door pyrolyse worden teruggewonnen. In Moerdijk hebben diverse partijen al ervaring met deze techniek.

De veertien deelnemers aan de Pyrolyse Proeftuin Zuid-Nederland zijn: Havenschap Moerdijk (penvoerder), Ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant, Avans Hogeschool, Bewa Groep Moerdijk, SABIC Petrochemicals, GoodFuels Marine, Patpert Teknow Systems, Nettenergy, Nimaro Ageno Consult, CharcoTec, Waste4ME, DSM R&D Solutions, Delphy en TU Eindhoven.