Fijnstofpiek door vuurwerk

Bron: Luchtmeetnet.nl

Het afsteken van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw heeft ervoor gezorgd dat de concentraties fijnstof in de regio omhoog zijn geschoten. Dit meldt de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Doordat het droog was waren de pieken hoger dan een jaar geleden. In Rotterdam aan de Statenweg mat de DCMR 411 µg/m3 (microgram fijnstof per kubieke meter). Vorig jaar was dit nog 171 µg/m3. Ook aan de Pleinweg was er een piek: 642 µg/m3. De fijnstofwaarden waren dit jaar hoog, maar niet zo hoog als in 2008. Toen bleef door een combinatie van mist en weinig wind rook en fijnstof hangen, waardoor smog ontstond. Daarvan was nu geen sprake.