Feestelijke functioneringssluiting

Stormvloedkering

Op 9 september a.s. voert Rijkswaterstaat de jaarlijkse functioneringssluiting van de Maeslant- en Hartelkering uit. Omdat de Maeslantkering twintig jaar bestaat heeft de sluiting een feestelijk karakter.

Het stormseizoen komt eraan. Om er zeker van te zijn dat de Maeslant- en Hartelkering hier na het groot onderhoud in de zomer klaar voor zijn, voert Rijkswaterstaat een functioneringssluiting uit. De functioneringssluiting op 9 september is bedoeld om de stormvloedkeringen integraal te testen, zowel de techniek als de mensen die de keringen bedienen. De test heeft dit jaar een feestelijk tintje, aangezien de Maeslantkering twintig jaar bestaat. Het Keringhuis, dat naast de Maeslantkering ligt, biedt bezoekers rondleidingen, educatieve activiteiten en een muzikaal programma voor jong en oud. Ook wordt een nieuwe buitenexpositieruimte geopend met als thema waterberging.