Fabriek van de toekomst is flexibel

Warmtegestuurde processen

De ‘fabriek van de toekomst’ is tot in de haarvaten verbonden met het internet, duurzaam en zeer flexibel. Tot deze slotsom komt Tebodin in zijn studie ‘Dé drie succesfactoren voor de fabriek van de toekomst’.

Volgens het ingenieursbureau is de fabriek met de meeste potentie een kleinere, schaalbare plant, die inzet op innovatieve en specialistische producten. Deze fabriek maakt ook direct gebruik van data uit de hele keten om directe aanpassingen mogelijk te maken. Haar producten zijn hoog van kwaliteit en lokaal en duurzaam geproduceerd. Verder draait de fabriek bijna volledig op hernieuwbare energie, vooral zonne-energie. Industriële bedrijfsprocessen kunnen met elektrische aandrijving anders worden ontworpen. Verder speelt circulariteit een belangrijke rol. Zowel horizontale circulariteit; restafval van eindproduct als grondstof voor nieuw productieproces, als verticale circulariteit; reductie van emissieverlies. Tot slot wordt ‘alles met alles’ verbonden in de industrie. Data uit andere delen van de keten kunnen zelfstandig processen laten aanpassen voor vergaande optimalisatie. Maurice Houben, director strategy & business development van Tebodin in North West Europe: “Data worden de drijvende kracht achter de fabriek van de toekomst.”