ExxonMobil voorziet groei windenergie

ExxonMobil verwacht dat het aandeel van wind- en zonne-energie in de energiemix de komende vijfentwintig jaar zal oplopen tot tien procent. Dit stelt de oliemaatschappij in haar rapport Energy Outlook.

Windturbines

Fossiele brandstoffen zullen daarnaast nog altijd een voorname rol in de energiemarkt spelen, voorziet ExxonMobil. In 2040 zal de vraag naar energie met vijfentwintig procent zijn gestegen, door bevolkings- en economische groei. Aardgas zal voor veertig procent in de groeiende energiebehoefte voorzien. De vraag naar aardgas zal met vijftig procent toenemen. Kernenergie en duurzaam opgewekte energie – waaronder wind- en zonne-energie – zullen in 2040 ook voor veertig procent in de groeiende energiebehoefte voorzien. In de totale energiemix zullen gas, olie en steenkool over vijfentwintig jaar nog altijd een aandeel van tachtig procent innemen. (Foto: Danny Cornelissen)