Bij de raffinaderij van ExxonMobil in Antwerpen is een aanvang gemaakt met de bouw van de nieuwe coker unit. Deze zal zware hoogzwavelige olieproducten omzetten in transportbrandstoffen, zoals diesel en gasolie voor de scheepvaart.

Raffinaderij ExxonMobil

Verschillende notabelen, onder wie de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois en de minister van Financiën, Begroting en Energie Annemie Turtelboom, staken vorige week symbolisch de eerste spade in de grond. “Dit project illustreert ExxonMobils langetermijnvisie en weloverwogen aanpak van investeringen om nog succesvoller de grote uitdagingen in de sector te kunnen aangaan. Met deze investering zal Antwerpen beter internationaal kunnen concurreren”, zegt Joost van Roost, president van ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA. Het project biedt zevenhonderd werknemers elke dag werk gedurende de bouwperiode van drie jaar. Na voltooiing zal de nieuwe eenheid nog eens zeventig vaste banen opleveren voor hoogopgeleide technici.