In de bibliotheek van Rozenburg is een expositie samengesteld die de geschiedenis van vijftig jaar Spreekbuis weergeeft. Dit is het personeelsblad van Huntsman.

V.l.n.r.: Loes Bijl, districtsmanager bibliotheek Rotterdam, Erik Barents, oud-directeur en voorzitter van de Raad van Commissarissen, Birgit Ros, redactie Spreekbuis en Pamela Blok, voorzitter gebiedscommissie Rozenburg.
V.l.n.r.: Loes Bijl, districtsmanager bibliotheek Rotterdam, Erik Barents, oud-directeur en voorzitter van de Raad van Commissarissen, Birgit Ros, redactie Spreekbuis en Pamela Blok, voorzitter gebiedscommissie Rozenburg.

Verwijzend naar dit gouden jubileum draagt de expositie de titel ‘Bladgoud, vijftig jaar Spreekbuis’. De tentoonstelling is in nauwe samenwerking met de bibliotheek van Rotterdam samengesteld en brengt de geschiedenis van de medewerkers en activiteiten van het bedrijf weer tot leven. In de expositie zijn na veel speurwerk een selectie van artikelen en foto’s in vitrines opgenomen. Bovendien zijn alle exemplaren van Spreekbuis ter inzage.