drijvend zonnepark

Het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf willen op de Slufter een drijvend zonnepark aanleggen. Ze zoeken een partij die de exploitatie op zich wil nemen.

Hiervoor zal op 8 mei een marktconsultatie worden uitgevoerd, gevolgd door een tenderprocedure.

Drijvend zonnepark

Op de Slufter, het 250 hectare grote depot voor verontreinigd sediment, is al een proef uitgevoerd met drijvende zonnepanelen. Een van de bevindingen hierbij was dat golfslag bij storm tot schade aan de zonnepanelen kon leiden. “Dat is bij de realisatie van het zonnepark een belangrijk aandachtspunt”, aldus het Havenbedrijf Rotterdam. Het noemt de locatie op een van de meest zonrijke plekken van Nederland ‘een ideale plaats’ voor de opwekking van zonne-energie.

Rijksgronden benutten

Naar schatting komt 100 hectare op de Slufter beschikbaar voor de opwekking van zonne-energie. Hier is het in theorie mogelijk om 100 MWp aan energie op te wekken, genoeg om 33.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. ‘Zon op de Slufter’, zoals het project heet, kan het grootste drijvende zonnepark van Nederland worden. Het project maakt deel uit van het pilotprogramma ‘Hernieuwbare energie op Rijks(waterstaat)-areaal’. Hierbij worden rijksgronden benut voor het opwekken van duurzame energie.

De verwachting is dat in 2022 of 2023 met de aanleg van het zonnepark kan worden begonnen.

Zie ook: Zonne-energietest van start in de Slufter