Wat voor consequenties heeft het als een aannemer zich profileert als specialist op zijn vakgebied? Hij wordt gezien als expert en dat schept vertrouwen bij zijn opdrachtgevers. Van een bedrijf dat zich als expert aanbiedt, mag immers verwacht worden dat het in staat is het werk als de beste uit te voeren. Maar de kwalificatie van expert schept vele verplichtingen en kan bij falen of schade ook leiden tot aansprakelijkheid. Consultant Ing. Kees Akse van Expertiseburo Cunningham Lindsey beschrijft deze problematiek aan de hand van een enigszins gefictioneerde, maar niettemin realistische casus.