Europese subsidie voor bouw sluis Terneuzen

Uit het Europese CEF-programma is 48 miljoen euro vrijgemaakt voor de aanleg van een nieuwe en grotere sluis in Terneuzen. Dit meldt RVO.nl.

Rob de Jong was namens de Afdeling Projectbeheersing Management van Rijkswaterstaat een van de vier leden in de Nederlands-Vlaamse commissie. Deze commissie diende in februari 2015 de subsidieaanvraag voor de realisatiefase bij CEF in. De aanvraag werd gehonoreerd met een bedrag van 48 miljoen euro. “Als Nederland zijn wij de tweede begunstigde”, legt hij uit, “omdat Vlaanderen de officiële indiener is van de aanvraag. Vlaanderen bekostigt 85 procent van de uitvoering. Het ontvangt dan ook het grootste deel van de subsidie.”

Het projectteam van Nieuwe Sluis Terneuzen is al geruime tijd in gesprek met drie Vlaams-Nederlandse aannemerscombinaties die de nieuwe sluis willen bouwen. Begin mei leveren de partijen hun definitieve aanbieding in. Die worden beoordeeld en medio juli is de voorlopige gunning. Eind augustus wordt dan definitief bekend welke aannemer aan de slag kan. (Foto: Danny Cornelissen)