CCS

De Europese raffinagesector wil haar concurrentiepositie niet verder zien verslechteren. 

Dan is het wel noodzakelijk dat de Europese milieurichtlijnen minder streng worden. Het is zeker niet ondenkbeeldig dat deze internationaal opererende bedrijven besluiten hun nieuwe investeringen in de raffinaderijen terug te schroeven of hun raffinage-activiteiten naar elders te verplaatsen. ExxonMobil laat bij monde van government relations advisor Rik Cents een waarschuwing klinken. “Wat de raffinage-industrie van de overheid vraagt, is een gelijk speelveld binnen de EU en met de rest van de wereld, en een stabiel wetgevingskader. Dit geeft de sector de kans op een eerlijke manier te concurreren.” In de maart-editie van Europoort Kringen vindt u een interessant artikel over dit onderwerp. Geen abonnee? Abonneer u dan nu!