EU-subsidie verlaagt tarieven Porthos-klanten

Boetes

De Europese Commissie stelt voor het Porthos-project met 102 miljoen euro te ondersteunen. Gaat dit door, dan zullen de tarieven voor Porthos-klanten lager uitvallen.

Porthos is in Europa het meest vergevorderde project voor de grootschalige opslag van CO2. Gedurende vijftien jaar moet 2,5 Mton CO2 onder de bodem van de Noordzee worden opgeslagen. De Europese Commissie wil het initiatief met 102 miljoen euro subsidie ondersteunen uit het Connecting Europe Facility-budget. Het Europees parlement moet hier nog wel mee akkoord gaan. Omdat Porthos samenwerkt met Antwerpen en North Sea Port komt het voor de subsidie in aanmerking.

Porthos-klanten

Wanneer het parlement groen licht geeft, wordt een aanzienlijk deel van de investering van 450 à 500 miljoen euro vanuit de EU betaald. Bedrijven die gebruikmaken van Porthos – tot nu toe is met Shell, ExxonMobil, Air Liquide en Air Products een overeenkomst gesloten – betalen hiervoor een tarief. Als de Europese subsidie wordt toegekend, zal dit lager worden. Porthos is een joint venture van het Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN.

SDE++

Porthos-klanten betalen geen ETS-rechten voor de CO2 die zij opslaan. Wel maken zij kosten voor het afvangen van de CO2. Met behulp van de SDE++ regeling is de overheid bereid het verschil tussen de kosten en besparingen voor bedrijven te overbruggen. Eind dit jaar kan SDE++ ondersteuning worden aangevraagd. Volgend jaar wordt bekend of die wordt verleend en moeten de vergunningen rond zijn. Dan zal ook een definitieve investeringsbeslissing worden genomen. Bij een positief besluit begint de bouw in 2022. In 2024 moet Porthos operationeel zijn.

Zie ook: Havenbedrijf wil Porthos aansluiten op meer havens