Het handelssysteem voor emissierechten gaat op de schop. Vanaf 2019 wordt een ‘marktstabiliteitsreserve’ voor overtollige CO2-rechten geïntroduceerd.

Industrie

De EU voert deze hervorming door om ervoor te zorgen dat de prijzen waarvoor de rechten worden verhandeld daardoor gaan stijgen, zodat het aantrekkelijker wordt te investeren in schone energie. De voorbije zeven jaar is de prijs voor het uitstoten van een ton CO2 met liefst 65 procent gezakt. De Europese Associatie voor Windenergie (EWEA) zegt de maatregel met blijdschap te begroeten, aangezien de markt nu zit opgescheept met een surplus van twee miljard rechten. Woordvoerder Ivan Pineda van EWEA stelt echter dat meer rigoureuze maatregelen nodig zijn.