Erkenning door KIVI

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) heeft de Chartered Engineer-accreditatie toegekend aan het Shell Global Solutions International Round II Certificate Programme.

De titel Chartered Engineer (CEng) geldt als een internationale kwaliteitsstandaard voor ingenieurs. Het Shell Round II Certificate Program voldoet aan de eisen om certificaathouders toegang hiertoe te verschaffen. KIVI zet zich in om zijn leden te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling en te voorzien van een multidisciplinair netwerk van ingenieurs, bedrijven en academici.