Erfpachtcontract EMO verlengd

EMO heeft zijn erfpachtcontract met het Havenbedrijf Rotterdam met vijfentwintig jaar verlengd. Dit besluit kon het kolenoverslagbedrijf eenzijdig nemen.

Het Havenbedrijf Rotterdam geeft op zijn website uitleg over het verlengde contract. De erfpachtcontracten die het sluit hebben meestal een looptijd van vijfentwintig jaar. Deze bevatten een bepaling die de huurder het recht geeft het contract eenzijdig nog eens met vijfentwintig jaar te verlengen. Dit gebeurt om bedrijven continuïteit te bieden, zodat ze afspraken met klanten kunnen maken die de erfpachtcontractdatum overstijgen en langetermijninvesteringen te kunnen plegen. Het havenbedrijf wijst erop dat deze bepaling belangrijk is voor de ontwikkeling van de haven. “Het gaat bij wijze van spreken niet om de inrichting van een pop-up-store met een korte terugverdientijd, maar om investeringen van veelal honderden miljoenen.”

Erfpachtcontract

Het erfpachtcontract van EMO eindigt op 30 juni. Het bedrijf heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn recht om dit eenzijdig met nog eens vijfentwintig jaar te verlengen. De partijen moeten het nog wel eens worden over het tarief voor de komende vijfentwintig jaar, want hierover staat contractueel niets vast. Het Havenbedrijf Rotterdam meldt hierover met EMO in gesprek te zijn. Het wijst erop dat dit de verlenging van het contract niet in de weg staat. Mochten beide partijen er niet uit komen, dan volgt een contractueel vastgestelde procedure waarbij ‘deskundigen’ een bindend advies opleggen.

Nul effect

Omdat de overslag van kolen in de haven bepaald niet onomstreden is, gaat het Havenbedrijf Rotterdam in op de weerstand die hiertegen is. In november vorig jaar heeft de Rotterdamse gemeenteraad een motie aangenomen, die oproept de overslag van kolen in de haven in hoog tempo af te bouwen. Volgens het havenbedrijf is dit niet verstandig en moeilijk te realiseren. Allereerst, zo stelt het, gaat het Havenbedrijf Rotterdam, en niet de gemeente, over de individuele gronduitgiften en contracten. Daarbij komt dat het ‘juridisch buitengewoon lastig, zo niet onmogelijk’ is de overslag van een bepaald soort product uit de haven te bannen. Belangrijkste argument is dat het stoppen van kolenoverslag nul effect heeft op de CO2-uitstoot in Rotterdam en Nederland. Het havenbedrijf wijst naar Duitsland, waar beslissingen over het afbouwen en uiteindelijk stoppen van kolen, wél effect zullen hebben op de kolenoverslag in Rotterdam.

Zie ook: Overslag: containers verdringen kolen in de haven