Zonnestroomplatform

Bij RDM is deze zomer een proef met een zonnestroomplatform uitgevoerd, waarbij lokaal opgewekte elektriciteit werd verhandeld en opgeslagen. Het havenbedrijf spreekt van een succesvolle combinatie van kunstmatige intelligentie en blockchaintechnologie.

‘Een dak vol zonnepanelen’ op het Innovation Dock bij RDM wekte afgelopen zomer zonnestroom op, die in een ‘micro-markt’ werd verhandeld aan 32 afnemers. Kunstmatige intelligentie voorspelde de consumptie en productie van stroom. Op basis van die verwachtingen werd de stroom verhandeld met behulp van blockchaintechnologie. De veranderingen in vraag en aanbod doen de stroomprijs bewegen. Afhankelijk van de prijs kopen batterijen overvloedige zonnestroom in. Die blijft opgeslagen zolang de vraag van afnemers laag is. Als de vraag de productie overstijgt, wordt de elektriciteit verkocht.

Zonnestroomplatform

Volgens het Havenbedrijf Rotterdam, dat via zijn dochter Blocklab bij de proef was betrokken, helpt het zonnestroomplatform om energiekosten te drukken. Het spreekt van een succesvolle pilot. 92 procent van de zonnestroom werd lokaal geconsumeerd en ook vielen de batterijverdiensten beter uit. De inkomsten uit de zonnepanelen namen met 14 procent toe, terwijl afnemers lagere prijzen betaalden. 

‘Eerlijker en transparanter’

Binnenkort zal Destro, zoals het zonnestroomplatform is genoemd, voor commercieel gebruik beschikbaar komen. “Deze pilot zorgt voor een win-win-situatie”, zegt Nico van Dooren, director new business & portfolio management bij het Havenbedrijf Rotterdam. “Het zorgt voor eerlijkere en transparantere energieprijzen en maakt het voor klanten goedkoper om gebruik te maken van hernieuwbare energie. Deze oplossing draagt bij aan de opgave een CO2-neutrale haven te realiseren.”

Zie ook: Zonnepark Shell Moerdijk in gebruik genomen