Energieverbruik industrie omlaag

De petrochemische industrie heeft in 2015 flink minder energie verbruikt. Hierdoor daalde het totale energieverbruik in Nederland het voorbije jaar met twee procent.

Chemie

De petrochemische industrie verwerkte in 2015 veel minder aardolie tot plastics dan een jaar eerder, meldt het CBS. De daling hing samen met groot onderhoud in een aantal fabrieken. De energiesector (elektriciteitscentrales en raffinaderijen) daarentegen verbruikte vorig jaar bijna zeven procent meer energie dan in 2014. Vooral het verbruik van steenkool voor de productie van elektriciteit is in 2015 fors gestegen. De toename hing samen met de ingebruikname van nieuwe centrales. Drie oude kolencentrales zijn eind 2015 gesloten, maar hebben gedurende het jaar nog volop gedraaid. Omdat de kolenprijs laag bleef en de vraag uit België aanhield, werd de capaciteit zo optimaal mogelijk benut. Door de stijging van het kolenverbruik kwam het percentage steenkool in de energiemix in 2015 hoger uit, op bijna vijftien procent. In 2010 was dit nog negen procent.